Ära hoia häid mõtteid enda teada

15. märtsini 2016 on Tartu linna kodulehele http://www.tartu.ee/turuhoone oodatud linlaste head mõtted ja ideed, mida võiks turuhoones muuta, et sellest saaks atraktiivne külastuskoht nii tartlastele kui ka linna külalistele. Laekunud ideed lisatakse 2. märtsi ajurünnakul kogutud ideedele ja saavad sisendmaterjaliks turu arengustrateegia koostamisel. Hilisemad mõtted ja ettepanekud on alati oodatud AS Tartu Turg arendusjuhi Heiki Hanseni e-posti heiki@tartuturg.ee.