Jõulud Tartu Turul, Kaguraadio

Turu juhataja, Rene Kiis, käis Kaguraadios rääkimas turu tegemistest jõuluajal.