• Turu Tempel on Tartu Turu poolt väljastatud kvaliteedimärk.
  • Turu Templi eesmärk on propageerida taludes, väiketootmistes kasvatatud, toodetud ja turul talunike enda poolt müüdavat kaupa, selle kauba usaldusväärsust ning asjatundlikku ja ausat müügikultuuri.
  • Turu Templi omanik annab kauba kohta igakülgset ausat infot, tagab kauba väljapaneku ja oma kauplemiskoha ning selle ümbruse eeskujuliku korra.
  • Turu Templi omanik teostab asjatundlikku ja aktiivset müüki ning tagab ostja rahulolu.
  • Turu Templi omanik kasutab korrektselt Turu Templi märki ja kleebiseid ning Tartu Turu hinnasilte oma müügikohas.

Turu Templit kasutavad kauplejad:

avaturul: Aia talu, Järve Aiand, Kenaste talu, Korbi talu, Kuusiku talu, Langemäe talu, Lohu, Wiira talu, Ääre talu

turuhoones: Kuusiku talu, Lõunakeskuse taluturg,  Pajumäe talu, Kalatalu Härjanurmes

Meediakajastus:

Jane Salumäe, ERR  30.07.2019
“Tartu Turg toetab kohalikke tootjaid oma kvaliteedimärgiga”