Laadad

Tartu Turg korraldab aastas 4 laata:
mais Kevadlaat, juulis Hansalaat, septembris Maarjalaat ja detsembris Jõululaat.